Menu
Your Cart

Merací prístroj PRO UT191T UNI-T

Merací prístroj UNI-T Uni-T PRO UT191T patrí medzi univerzálne meracie prístroje, ktoré umožňujú merať základné elektrické veličiny, teda jednosmerné alebo striedavé napätie,
jednosmerný alebo striedavý prúd, ako aj odpor. Okrem toho vám tento model umožňuje kontrolovať kontinuitu obvodu, testovať diódy a merať teplotu kapacity, frekvenciu a faktor plnenia.
Merací prístroj umožňuje manuálnu aj automatickú zmenu meracích rozsahov. Zariadenie umožňuje aj relatívne meranie a skutočné meranie RMS. Má tiež funkciu zaznamenávania nameraných hodnôt a zmrazenia posledného odčítania.

ROZSAHY MERANIA
Jednosmerné napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ± (0,5 %+3)
Striedavé napätie: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V ±(0,7%+3) (Frekvenčný rozsah meraného prúdu: 45 ~ 400 Hz)
Striedavé napätie pre zdroje s nízkou vnútornou impedanciou: 600 V (2%+5)
Striedavé napätie so zapnutým dolnopriepustným filtrom: 600 V (2%+5)
Jednosmerný prúd: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (0,8 %+3)
Intenzita striedavého prúdu: 600 µA, 6000 µA / 60 mA / 600 mA / 6 A / 20 A (1%+3) (Frekvenčný rozsah meraného prúdu: 45 ~ 400 Hz)
Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ± (0,8%+2)
Kapacita: 6 nF / 60 nF ~ 600 µF / 6 mF ~ 60 mF ± (3%+5)
Frekvencia: 10 Hz ~ 1 MHz ± (0,1 % + 4)
Faktor plnenia: 0,1 % ~ 99,9 % ± (0,2 % + 5)
Teplota: -40oC ~ 400oC ±(1%+2); -40oF ~ 752oF ±(1%+4)
Test diód
Kontrola kontinuity obvodu

PRIDANÉ VLASTNOSTI
Automatická/manuálna zmena meracích rozsahov
Skutočné meranie RMS
Zaznamenávanie MAX/MIN/špičkových hodnôt
Zmraziť posledné čítanie
Relatívny režim merania
Podsvietený LCD displej
Analógový stĺpcový graf: 31 segmentov
Indikátor slabej batérie
Automatické vypnutie
LED Svietidlo
Maximálne čítanie: 6000

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
Napájanie: 9V batéria
Veľkosť displeja: 58 x 42 mm
Rozmery produktu: 180 x 87 x 59 mm
Hmotnosť produktu: 428 g
Príslušenstvo: Batéria, testovacie káble, teplotná sonda, puzdro

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!